Kancelaria prawna Prawniemocni - logo

Decyzje ZUS podważające istnienie umowy o pracę czy wysokość wynagrodzenia – jak się przed nimi bronić?

Niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której Klient został pozbawiony prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych ze względu na przekonanie ZUS o tym, że umowa o pracę stanowiąca tytuł do ubezpieczenia ma charakter pozorny. 

Jakimi argumentami najczęściej posługuje się ZUS? Zwykle powołuje się na to, że zatrudnienie osoby na danym stanowisku nie było potrzebne pracodawcy, nie było podyktowane rzeczywistymi potrzebami w firmie. 

Kolejnym często wysuwanym argumentem jest to, że pracownik nie świadczył pracy wynikającej z umowy, że były tylko stwarzane pozory jej wykonywania. Czy też, że stosunek pracy trwał zbyt krótko przed momentem starania się o świadczenia z ZUS, co może świadczyć o tym, że jedynym celem zawarcia umowy o pracę była chęć uzyskania świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Coraz częściej zdarza się również, że ZUS nie kwestionuje samego istnienia stosunku pracy, ale wysokość ustalonego w umowie o pracę wynagrodzenia. W takich sytuacjach jako podstawę wymiaru składek ZUS przyjmuje inną zaniżoną kwotę, zwykle jest to kwota przeciętnego wynagrodzenia za pracę w danym kwartale.

W jaki sposób ZUS tłumaczy ubezpieczonym obniżenie wysokości wynagrodzenia i tym samym podstawy wymiaru składek? Zwykle pada argument, iż wynagrodzenie nie było adekwatne do ilości wykonywanych obowiązków na danym stanowisku pracy.

Decyzja ZUS podważająca wysokość wynagrodzenia z umowy o pracę i zmniejszająca podstawę wymiaru składek ma istotne przełożenie na wysokość świadczeń z ZUS. Zwykle prowadzi do istotnego obniżenia wysokości świadczeń przysługujących ubezpieczonemu, np. zasiłku chorobowego. 

Teraz powstaje pytanie, jakie kroki należy podjąć, gdy otrzymamy tego rodzaju decyzje z ZUS?

Na opisane wyżej decyzje ZUS przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego Sądu Okręgowego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Po wniesieniu odwołania sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu sądowym, podczas którego trzeba wykazać, że ZUS nie ma racji, twierdząc, że umowa o pracę miała charakter pozorny czy też, że wynagrodzenie za pracę zostało zawyżone przez strony umowy. W postępowaniu mamy możliwość skorzystania z różnego rodzaju środków dowodowych, w szczególności przesłuchania świadków oraz ubezpieczonego.


Kancelaria PrawnieMocni udziela prawnego wsparcia w takich sytuacjach. Samodzielne prowadzenie postępowania bez pomocy prawnika wiąże się z dużym ryzykiem niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy.

Jeżeli borykacie się Państwo z problemami z ZUS-em, utraciliście prawo do świadczeń czy została bezpodstawnie obniżona podstawa wymiaru składek, zapraszam do kontaktu z Kancelarią. Pomożemy Państwu w batalii sądowej z ZUS-em!


 

Komentarze użytkowników (0)

Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz: