Kancelaria prawna Prawniemocni - logo

Sprawy przeciwko ZUS

Kancelaria PrawnieMocni udziela prawnego wsparcia w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Niestety często dochodzi do sytuacji, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia wypłaty należnych świadczeń czy też w nieuzasadniony sposób nakłada obowiązek zapłaty składek społecznych. Mamy jednak do dyspozycji prawne instrumenty pozwalające na kwestionowanie niesłusznych decyzji.

Pomagamy naszym klientom w prowadzeniu spraw przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności przy odwoływaniu się od decyzji.