Kancelaria prawna Prawniemocni - logo

Sprawy pracownicze

Kancelaria PrawnieMocni udziela pomocy prawnej w zakresie spraw pracowniczych. Udzielamy szerokiego wsparcia pracownikom oraz pracodawcom.

Nasza obsługa prawna obejmuje w szczególności:

  • analizę dokumentów (umów, porozumień, regulaminów)
  • dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu stosunku pracy (przykładowo zapłata zaległego wynagrodzenia za pracę, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę)
  • dochodzenie innego rodzaju roszczeń (przykładowo przywrócenie do pracy, wydanie świadectwa pracy)
  • wsparcie prawne przy rozwiązywaniu umów o pracę
  • doradztwo prawne z zakresu prawa pracy.