Kancelaria prawna Prawniemocni - logo

Analiza umów

Podpisywanie różnego rodzaju umów stało się codziennością w wielu obszarach naszego życia. Z pewnością nie raz mieliście Państwo wątpliwości czy umowa, którą zamierzacie podpisać:

  • jest na pewno zgodna z przepisami prawa
  • nie narusza Państwa istotnych interesów
  • zapewnia równe prawa i obowiązki dla stron.

Nasza Kancelaria zajmuje się analizą i opiniowaniem umów cywilnoprawnych. Nasza pomoc prawna obejmuje doradztwo w zakresie umów, które dopiero zostaną zawarte, jak również umów już zawartych.

W przypadku niekorzystnych postanowień w zawartej umowie, wskazujemy, jakie poprawki warto do niej wprowadzić. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, szukamy prawnej możliwości do wypowiedzenia czy odstąpienia od umowy.